obrazek

 • Pomoc w realizacji strategii firmy
 • Wspieranie decyzji menadżerskich
 • Optymalizacja pod potrzeby klienta

 

więcej

obrazek

 • Dynamiczne Zarządzanie Efektywnością
 • Wielowymiarowa, elastyczna analiza danych
 • Personalizowane Pulpity Menedżerskie

więcej

obrazek

 • Usługi konsultingowe CRM
 • Dedykowane projekty w ramach koncepcji xRM
 • Wdrażanie strategii CRM

więcej

obrazek

 • Automatyzacja obiegu dokumentów kadrowych
 • Zarządzanie efektywnością, ocena pracownicza
 • Kompetencje i szkolenia

więcej

Zakładki

SIMPLE.BUD 

pomoże Twojemu przedsiębiorstwu:

 • Efektywnie zarządzać projektami
 • Automatyzować czynności, usprawniać komunikację, zwiększać trafność decyzji
 • Precyzyjnie, w czasie rzeczywistym, budować i zarządzać budżetami i harmonogramami budów
 • Dokładnie planować, rozliczać koszty zarówno poszczególnych budów jak i całego przedsiębiorstwa
 • Wyprzedzać konkurencję
 • Uzyskać gwarancję rozwoju

więcej

Get Adobe Flash player

"Wdrożenie oprogramowania dało nam możliwość precyzyjnej rejestracji i śledzenia kosztów oraz przychodów, w odniesieniu do budżetów poszczególnych kontraktów i projektów. W chwili obecnej mamy możliwość prześledzenia źródeł kosztów w projekcie na wszystkich jego etapach oraz oceny rentowności poszczególnych projektów."

Get Adobe Flash player

SIMPLE.EDU pomaga w:

 • Efektywnym zarządzaniu uczelnią
 • Automatyzowaniu czynności, usprawnianiu komunikacji, wymianie informacji i podejmowaniu trafnych decyzji
 • Precyzyjnym, w czasie rzeczywistym, budowaniu i zarządzaniu budżetami jednostki i prowadzonych projektów
 • Dokładnym planowaniu i rozliczaniu kosztów kształcenia studenta, komórek kosztowych jak i całej jednostki
 • Sprawnym rozliczaniu płatności studentów począwszy od obsługi czesnego a na wypłacie stypendium kończąc

więcej

Get Adobe Flash player

"Wdrożenie rozwiązania pozwala na bieżącą kontrolę kosztów i innych parametrów działalności Uczelni oraz wspomaga procesy biznesowe, efektywności obsługi studentów i kompleksową obsługę procesów budżetowania. Jego zastosowanie w znaczącym stopniu usprawnia obieg informacji."

Get Adobe Flash player

SIMPLE.iMED pozwala na:

 • Optymalizację organizacji pracy personelu medycznego
 • Znaczące oszczędności czasu i pieniędzy
 • Ułatwienie podejmowania decyzji w placówkach medycznych
 • Zwiększenie dostępności zarówno informacji, jak i samych usług medycznych dla pacjentów
 • Zapewnienie lepszej ochrony danych
 • Zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta 

więcej

Get Adobe Flash player

"Wdrożenie rozwiązania pozwala na bieżącą kontrolę kosztów, wspomaga procesy biznesowe oraz dostarcza kadrze zarządzającej wielowymiarową informację ułatwiającą podejmowanie strategicznych decyzji. Dzięki zastosowaniu SIMPLE możliwe jest  przygotowanie raportów i analiz dedykowanych dla jednostek służby zdrowia."

Get Adobe Flash player

SIMPLE.PROD sprawdza się w:

 • Sprawnym planowaniu i rozliczaniu produkcji
 • Kalkulacji kosztów normatywnych i kalkulacji technicznego kosztu wytworzenia
 • Harmonogramowaniu czasu pracy ludzi i maszyn
 • Organizacji działania jak najbliżej idei just-in-time
 • Usprawnieniu procedur systemu zarządzania jakości oraz obiegu dokumentów
 • Sprawnym zarządzaniu stanami magazynowymi poprzez bilansowanie potrzeb materiałowych i określenie min. logistycznych

więcej

Get Adobe Flash player

Wiedza na temat opłacalności kontraktu jest dostępna już na poziomie negocjacji. Dziś dysponujemy dokładnymi informacjami o zleceniach produkcyjnych, o etapie na którym znajduje się zlecenie, o surowcach które zostały wykorzystane w trakcie jego realizacji oraz, kto, jaką operację i kiedy wykonał."

Get Adobe Flash player

Platforma SIMPLE dla firm HANDLOWYCH zapewnia:

 • Kontrole kosztów Obrotu Towarowego
 • Zwiększenie efektywności działu sprzedaży
 • Zwiększenie efektywności działu zakupów
 • Zarządzanie stanami magazynowymi
 • Zwiększenie poziomu satysfakcji klientów
 • Analiza marży
 • Automatyzacja procesów sprzedaży

 

więcej

Get Adobe Flash player

„Dla firmy handlowej równie ważny jest nie tylko wzrost sprzedaży, ale także utrzymanie dobrej rentowności. SIMPLE skutecznie wspiera nas w zakresie rejestracji kosztów, rozrachunków z kontrahentami i zarządzania środkami finansowymi."

Get Adobe Flash player